Konrad Weidemann Centre for Mineralogical Archaeometry

Contact
Dr. Tatjana Gluhak
AG Geomaterial- und Edelsteinforschung
Institute of Geosciences
J.-J.-Becher-Weg 21
D-55099 Mainz
Room 03-131
Tel: +49(0)6131-39-24367
Dr. rer. nat. Susanne Greiff
Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz
Ernst-Ludwig-Platz 2
D-55116 Mainz
Tel: +49(0)6131-9124-0
Fax: +49(0)6131-9124-199